Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

FAMINTINANA ALAHADY FAHA-5 KAREMY.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:22:06

ALAHADY KAREMY-5-11, TAONA B

FAMINTINANA.

- Tsy ny herintsika irery intsony no manome voninahitra an’Andriamanitra.

Raha fintinina àry izay voalaza rehetra izay, ka ampifanohizina ireto tenin’Andriamanitra ireto, dia izao no azo ambara.

Tapakevitra tanteraka Andriamanitra hanao Fanekempihavanana vaovao amintsika, ka any amin’ny lalina indrindra, any amin’ny “maharary” antsika, any amin’ny fontsika mihitsy no anoratany an’io fanekempihavanana vaovao io.

Tsy maintsy miainga avy ao am-po tokoa manko ny zavatra rehetra, raha tiana hahitam-pahombiazana.

Ary ny lalàna hosoratany ao am-pontsika, dia tsy inona fa ny lalàn’ny Fiantorahana tanteraka sy ny fanekena lavorary, n’inon’inona mitranga, hatramin’ny fahafatesana aza.

Ary ireo ihany no antoka ahavitantsika mahafoy sy manaiky ho faty, mba hamokatra bebe kokoa ho an’ny famonjena antsika sy hafa. Dia ireo ihany koa no antoka hahavitantsika mikatsaka sy manatanteraka mandrakariva ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny fandresena ny ratsy rehetra afitsok'i satana ilay mpanapaka an'izao tontolo izao.

=> Hotanteraka amintsika anie izany rehetra izany. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina….

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post155