Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

NY TENA VONINAHITRA MARINA....

TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:15:15

ALAHADY KAREMY-5-09, TAONA B

EVANJELY.

- Ny ora-(fotoana)n’ny fanomezamboninahitra, ny tena voninahitra marina.

Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny Zanak’olona. Raha misy manompo ahy, dia homen’ny Raiko voninahitra izy. …. Raiko ô, omeo voninahitra ny anaranao..... Efa nomeko voninahitra izy, ary mbola homeko voninahitra indray.”

Dia iaraha-mahita tokoa fa resaka fanomezamboninahitra no tohin’ny tantara. Ary tsy ny Ray, na i Jesoa ihany no voakasik’izay fanomezamboninahitra izany, fa ny mpino rehetra manaiky an’i Jesoa ihany koa: “Raha misy manompo (mihaino sy manaiky) ahy, dia homen’ny Raiko voninahitra izy.”

Ny fomba fanomezamboninahitra anefa no tsy araka izay mahazatra ny olona. Ho an’i Jesoa, ny hoe manome voninahitra dia tsy ny manangona (maka, mangorona, manao am-pihimanba) ho an’ny tena irery, fa ny manome sy mizara ary mahafoy ho an’ny hafa. Tsy hoe tia tena samy maka ho azy, fa mahafoy hatramin’ny aina: “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mitoetra foana izy: fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay tia ny ainy no hahavery azy; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin’ny fiainana mandrakizay.”

=> Aoka àry isika mba tsy hisy hitaraina intsony rehefa mba misy “occasion”- fijaliana na fitsapana atolotr’i Jesoa antsika eo amin’ny fiainana. Ny dikan’ireny manko dia ny mba hahafahantsika manome voninahitra an’Andriamanitra, no sady ahafahantsika ihany koa mitahiry ny voninahitra ho antsika, izay haseho miharihary amin’ny fotoana mahamety azy. Tena zavatra efa diso fantantsika izany. Na ireo mahery fo maty ho an’ny tanindrazana aza, eny fa na dia ireo mpiasampanjakana, nahafoy tena niasa tsara sy maharitra ho an’ny firenena, dia tolorana mari-boninahitra amin’ny fotoan’androny.... Mainka ve fa isika mahafoy ny zavatra rehetra ho an’i Jesoa....

  • Commentaires(1)//serasera.trinitera.com/#post153