Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

NY VONINAHITR'ANDRIAMANITRA ALOHAN'NY ZAVATRA REHETRA.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:13:03

ALAHADY KAREMY-5-07, TAONA B

EVANJELY.

- Nitady an’i Jesoa ireo grika, mety ho inona no tena tanjony?

Ary nisy jentily (grika) sasany anisan’izay niakatra hivavaka tamin’ny andro fety, nanatona an’i Filipo, izay avy tany Betsaïdan’i Galilea, ka nihanta taminy nanao hoe: Tompoko, mba ta-hahita an’i Jeso izahay.”

* Amin’ny dikanteny malagasy moa dia lazaina tsotra hoe “jentily”, fa amin’ny dikanteny vahiny, dia ambara mazava hoe “grika” mponina avy any Grèce, ireo olona ireo. Ny antony anamarihana izany dia satria fantantsika fa ny grika fahizany dia nalaza tamin’ny fisainana sy ny filôzôfia isan-karazany. Ka azo heverina, fa raha naniry te-hahita an’i Jesoa izy ireo, dia efa nanana tao an-tsainy izay zavatra nandrasany tamin’izany fihaonana izany: mety ho voninahi-poana avy amin’ny fahendren’olombelona angamba!!?.

I Jesoa anefa toy ny mahazatra, dia efa nahalala sahady izay ao am-pon’ny olona, ka fantany izay nokendren’ireto grika ireto. Ka tonga dia ny “tena marina” momba Azy no navaliny azy ireo, hoe inona no tena voninahitra marina:Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny Zanak’olona.

=> Dia efa voalaza tany aloha ihany fa amafisina: hovalian’Andriamanitra tokoa isika, hohenoim-bavaka isika raha mikatsaka mandrakariva, sy mikaroka alohan’ny zavatra rehetra (eny mialoha ny zavatra izay mahatery sy mampijaly antsika aza) ny tena voninahitr’Andriamanitra.

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post152