Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

FIANTORAHANA TANTERAKA-FANEKENA LAVORARY.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:09:24

ALAHADY KAREMY-5-06, TAONA B

VAKITENY FAHAROA.

- Manome ohatra ho antsika ny fiainan’i Jesoa: fiankinana-fiantorahana tanteraka (abandon) sy fanekena lavorary mba hohenoim-bavaka.

* I Jesoa dia nanolotra fivavahana sy fifonana nombam-pitarainana mafy sy ranomaso be. Fa iza tamintsika tokoa moa no tsy efa nanandratra vavaka (fifonana, fisaorana, fitarainana,.....) nomban-dranomaso? Saingy indrisy matetika tsy nahazo valimbavaka isika.

Ny mampiavaka an’i Jesoa anefa, ny nahatonga azy ho nohenoimbavaka hatrany, dia noho Izy niankina-(niantoraka) tanteraka tamin’Andriamanitra tamin’izay nataony rehetra etsy an-daniny, ary koa noho Izy nanaiky tanteraka tamin’ny zavatra rehetra, hatramin’ny fijaliana sy ny fahafatesana aza, etsy an-kilany.

Fotoanan’ny Lalan’ny Hazo Fijaliana izao, fa inona tokoa moa izany, fa tsy ny famintinana ny fiankinana-fiantorahana sy ny fanekena tanteraka nataon’i Jesoa? Dinihontsika tsara fa isaky ny fijanonana tsirairay dia misy fianarana - dingana vaovao hatrany momba ny fiantorahana tanteraka amin’Andriamanitra sy fanekena atolotr’i Jesoa amintsika.

Ka amin’ny farany, rehefa tapitra nafoy sy nekena daholo ny zavatra rehetra, ao amin’ny fiantorahana farany (abandon final) dia atolotr’i Jesoa an’Andriamanitra ny ainy/fanahiny: “Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko...

Azo ambara aza, fa ny fiantorahana sy ny fanekena an’Andriamanitra dia zavatra iray ihany: rehefa manaiky tanteraka azy dia lasa miantoraka ho azy amin’Andriamanitra. Toy izany koa, rehefa miezaka miantoraka manontolo amin’Andriamanitra dia lasa manaiky Azy amin’ny zavatra rehetra.

=> Zavatra tsara sady lalina tokony hianarantsika tokoa ihany izany dingana fahafoizana sy fanekena miandalana izany. Ampy tsara hampihazakazaka antsika amin’ny lalan’ny fahamasinana izany.

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post150