Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

MANANA ANJARA LEHIBE NY FO.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:00:56

ALAHADY KAREMY-5-03, TAONA B

VAKITENY VOALOHANY.

- Ny anjara toerana lehibe an’ny fo amin’ity fanekena ity.

Manao ambaratonga miditra anatiny hatrany hatrany ny Fanekempihavanana nataon’Andriamanitra.

- Tamin’i Noe: nanao Fanekempihavanana maha-kasika ny tany, sy ny zava-boahary rehetra Andriamanitra: “Tsy hisy safo-drano hanimba ny tany sy ny voaary rehetra intsony...”

- Tamin’i Abrahama: Fanekempihavanana mahakasika ny trano sy ny tany ny fananana, ny Ray sy ny reny, sy ny havana aman-tsakaiza. Hitantsika fa mihakely eto ny voafaritry ny fanekena. Tany tontolo sy ny voaary rehetra ð tany niaviana sy ny fananana ary ny fianakaviana.

- Tamin’i Moizy: ny didy folo dia tsy inona fa Fanekempihavanana mahakasika ny olona tsirairay amin’izay: ny fihetsika tokony sy tsy tokony hataony, ny adidiny, sns.

- Androany amin’ity Fanekempihavanana vaovao ity dia mikendry manokana ny fontsika tsirairay avy Andriamanitra. “Hataoko ao anatiny(ao amin'ny atifò) ny lalàko, dia sady hosoratako ao am-pony.”

=> Diniho àry, atolory sy sokafy mba hodiovina ny fontsika handray izany fanekena vaovao izany.

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post147