Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

TENA TAPAKEVITRA TOKOA ANDRIAMANITRA.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry jeu., mars 29, 2012 23:56:04

ALAHADY KAREMY-5-02, TAONA B

VAKITENY VOALOHANY.

- Tapa-kevitra tanteraka Andriamanitra hanao Fanekempihavanana vaovao.

Androany àry ny vakiteny voalohany dia milaza amintsika fa tapakevitra ny hanao Fanekempihavanana vaovao Andriamanitra.

* Tsy toy ireo Fanekempihavanana taloha voalaza teo ireo, satria tamin’ireo dia nasaina niezaka sy niankina bebe kokoa tamin’ny herin’ny tenany ny olombelona, hany ka matetika dia tsy nahatàna fifanekena, nania sy nivadika hatrany ny olombelona.

Raha mandinika ny didy folo tokoa ohatra, dia nasaina niezaka ny olombelona: Tiava (Manajà) ny Tompo Andriamanitrao azy amin’ny fonao, amin’ny sainao ary amin’ny herinao rehetra. Manajà ny Ray aman-dreninao, Aza mamono olona,....Aza mangalatra, Aza .....

* Na ny fomba fiteniny aza dia ahitàna fa tapakevitra tanteraka Andriamanitra.: “Teny marin’Iaveh!” Fomba fiteny ao amin’ny Testamenta taloha io, fa tsy maintsy ho tanteraka izay lazain’Iaveh.

* Tsy ny olombelona irery intsony no miady fo sy mitolona mafy mba hanatanteraka ny Fanekempihavanana, fa Andriamanitra mihitsy no mandray anjara bebe kokoa sy mirotsaka an-tsehatra mivantana amin’ny fanatanterahana an’izany, miaraka amin’ny olombelona. Dinihontsika ny matoanteny ampiasaina eto: “Hanaovako fanekena vaovao..., Hataoko ao anatiny ny lalàko, dia sady hosoratako ao am-pony... tsy hotsarovako....”

=> Raha tapakevitra toy izany àry Andriamanitra, dia aoka mba hasehontsika Azy ihany koa fa vonona sy tapakevitra tanteraka isika handray sy hiaina io fanekempihavanana io.

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post146