Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

MANANDRANA: hoe mbola mety ve.

SeraseraPosté par Ra-Hiandry jeu., mars 29, 2012 09:52:42
Miarahaba antsika rehetra.
Tsy dia misy inona akory, fa manandrana mandefa serasera eto amin'ity sehatra ity, te-hanandrana raha mbola mahatafavoaka zavatra eto na tsia.
Efa elaela manko izay no tsy teto, satria taorian'ny "vacances" tany M/kara dia bloqué ny clé Usb-Internet nampiasaina teo aloha, ka ankehitriny efa mandeha ny connexion, ka antenaina fa hitohy tsara ny zavatra rehetra...
Mirary fahasoavana ho antsika rehetra.

  • Commentaires(1)//serasera.trinitera.com/#post144

TRATRY NY FETY E

SeraseraPosté par RaHiandry dim., novembre 21, 2010 12:01:29
Dia miarahaba antsika rehetra amin'izao fetin'i Kristy Mpanjakan'izao tontolo izao izao.
FANJAKAN'NY FITIAVANA IZANY, FANJAKAN'NY FIADANANA.
Ka dia hanjaka mandrakariva ao am-pontsika tokoa anie ny fiadanan'i Kristy Jesoa, ary aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika amin'izay atao rehetra.
Miarahaba manokana sy mirary ny fahasoavana rehetra ho an-dry zareo ao amin'ny Paroasy Kristy Mpanjaka Manjakaray-Antananarivo ihany koa!

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post44

la Gmg di Madrid

SeraseraPosté par frère Manitra mar., octobre 26, 2010 16:59:31

Carissimi Fratelli o Carissime Sorelle,
Salve ! smiley
Vi invio gli orari di una trasmissione dove mi intervistano sul documento del Santo Padre per la Gmg di Madrid.

La trasmissione L’impronta di Dio andrà in onda venerdì 29 ottobre nei seguenti orari :

- alle 12.30 su 105 Fm e 93.3 Fm

- alle 14.30 solo su 93.3 Fm

- alle 17.30 su 105 Fm e 93.3 Fm

- Dalle 13.00 circa sarà inoltre disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.org/orizzonti, rimarrà per 24 h sulla home page e, da domani, per altri sette giorni nell’archivio settimanale.

Sempre uniti nella preghiera ! Ciao !!!!

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post34

Fampahatsiahivana ny rahalahy monina sy miasa ary mianatra aty Dilam-bato ( Italia) FITIA TSY MBA HETRA

SeraseraPosté par Frère Vincent dim., septembre 05, 2010 11:55:06
mirary soa...
mazotoa daholo


  • Commentaires(1)//serasera.trinitera.com/#post17

15 AOGOSITRA

SeraseraPosté par Njara Pascal dim., août 15, 2010 14:18:50

Miarahaba ny rehetra amin'izao fetin'ny Nampiakarana an'i Masina Maria izao.

Ny vavaka ataony anie hampiakatra ny herin'ny afom-pitiavantsika hanaraka hatrany ny Zanany ka hihaonantsika aminy any koa indray andro any. Hararaotina eto koa moa ity pejy ity mba hifampizarana izay azo zaraina arakaraky ny zava-misy. Fitenin'ny maro aty Italie ny hoe Ferragosto rehefa miresaka ity fety ity. Maro no mampiasa io fomba fiteny io ary mino marimarina aho fa vitsy amin'izy ireny no nametram-panontaniana hoe fa maninona moa no nahatonga izany fomba fiteny izany. Raha mba nanontany olona iray aho indray andro ohatra dia hoy izy hoe satria andro mafana be ny 15 aogositra dia natao hoe ferragosto, izany hoe ny herin'ny hafanana izany no antony hoy izy .... pretra izy io ... ary mahay latinina tsara.
Taty aoriana anefa dia nanontany olona hafa indray aho dia gaga tanteraka fa hafa tanteraka ny valin-teniny dia izao zaraiko aminareo eto izao: Tsy misy hifandraisany amin'ny fampiakarana an'i Maria hoy izy izany fomba fiteny izany ka tokony hahitsy satria fety fialam-boly fanaon'ny taty italia izy io fa rehefa tonga amperora i Auguste dia nampitondrainy ny anarany ilay fety fanao ny 15n'io volana io "Feriae Augusti" amin'ny teny latinina. Mazava izany fa tsy misy hifandraisany amin'ny hoe hafanana lazain'ilay raikalahy taloha tamiko ary tsy misy ifandraisany amin'ny Assomption ihany koa fa ny daty moa nifanojo dia lasa nifangaro voraka ao ny zavatra ka tsy nazava intsony ny mampiavaka azy. Hanamarinako ny lesona vao azoko moa dia nanontaniako i Mr Google ka dia indro omeko anao etoana ny navalin-teny nomeny :
Ferragosto: Il Ferragosto è una festività tipicamente italiana, assente negli altri paesi europei, che cade il 15 agosto. Tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, è spesso caratterizzata da lauti pranzi al sacco e, data la calura stagionale, da rinfrescanti bagni in acque marine, fluviali o lacustri. Molto diffuso anche l'esodo verso le località montane o collinari, in cerca di refrigerio. Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall'imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di autopromozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane allo scopo di fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l'impero si organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori. Tali antiche tradizioni rivivono oggi, pressoché immutate nella forma e nella partecipazione, durante il "Palio dell'Assunta" che si svolge a Siena il 16 agosto. Nell'occasione, i lavoratori porgevano auguri ai padroni, ottenendo in cambio una mancia: l'usanza si radicò fortemente, tanto che in età rinascimentale fu resa obbligatoria dai decreti pontifici. Coincide con la festa cattolica della dormizione e assunzione di Maria (madre di Gesù). Esiste un parallelo tematico tra il rapimento delle vergini sabine e quello della Vergine in cielo.

Asa ity resaka sabine farany ity angaha no mety hisy fifandrisana azo foronina amin'ny Assomption raha tiantsika izany, ka nefa dia mazava fa tsy fondé loatra izany raha miainga amin'ny éthimologie isika.
Jereo http://it.wikipedia.org/wiki/Ferragosto fa mba tsara ihany ny mampitombo fahalalàna amin'ny curiosité toy itony.
Dia mirary soa antsika rehetra e,

Ny Rahalahy Rabetsiferana

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post13

P. IGNACIO VIZCARGUENAGA

SeraseraPosté par Njara Pascal dim., août 08, 2010 20:54:57

Nantsoin'ny Ray ho any amin'ny varo-tsy mifody i P. IGNACIO VIZCARGUENAGA, izay efa avy minisitra Jeneralin'ny Fikambanantsika. Mivavaka ho an'ny fialantsasatry ny fanahiny isika.

ity ny filazana avy amin'ny Minisitra provincialin'i Espagna,


P. Arsenio Llamazares Ugena, osst.
Ministro provincial."Queridos hermanos: Con dolor os comunico que en la mañana de hoy, día 8 de agosto, ha fallecido nuestro querido hermano el P. IGNACIO VIZCARGUENAGA, tras una larga enfermedad que ha llevado, según me han indicado los hermanos de Algorta, con un ejemplar espíritu de fe. El testimonio que ha dado de aceptación de la enfermedad y de cumplir con la voluntad divina ha dejado profunda impresión entre todos: religiosos, conocidos y el personal del hospital, para el que el P. Ignacio, por cierto, no tenía más que palabras de gratiud.
El funeral se celebrará mañana lunes, a las 7.30 de la tarde, en nuestra iglesia de Algorta Trinidad. Oremos por él.
¡Descansa en paz, siervo bueno y fiel!

________________________________

Cari fratelli, con dolore vi informo que nella mattina di oggi, 8 agosto, è deceduto nostro caro fratello P. Ignacio Vizcarguenaga, dopo una lunga malatia che, secondo i fratelli della comunità di Algorta, ha visuto con fede. Sempre nella accetazione della volontà di Dio, ha lasciato una bellissima e profonda impressione in tutti, i religiosi, il personale dell'ospedale, conosciuti, ecc. Il funerale si celebrerà domani 9 agosto alle 19.30 presso la nostra chiesa di Algorta Trinità. Preghiamo per lui. Riposi in pace servo buono e fedele.

________________________________

Dear friends, with pain I inform you that this morning has died Fr. Ignacio Vizcarguenaga, after a long illness. According our brothers in the community of Algorta (Spain), Fr. Ignacio had accepted it with deep faith. His last days were a beautiful example of love for our God. The funeral will be celebrated tomorrow 9th agosto at 7.30pm. in our church of Algorta. Rest in peace.


  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post12

Ento am-bavaka ny Mpitondra antsika

SeraseraPosté par Frère Vincent mar., août 03, 2010 10:02:41
Ataoko fa efa fantantsika fa ny Lehibentsika anankiroa dia ny Mompera Jeneraly sy ny Provinsialy (Madagascar), Amin'izao fotoana izao dia manao ny famangiana ny rahalahintsika any Coré ho an'i P-Jeneraly, ary any Morafenobe ho an'i P. Provinsialy. Mission sarotra dia sarotra tokoa no atrehin'izy mirahalahy ka mila ny fanohanantsika am-bavaka mba hanamora ny fanentanana ataony, hampandrosoana sy hanatsarana ny fiainam-panahin'ny fikambanantsika sy ny asa sosialy sahanintsika any.
Ny vavaka ihany no azontsika ifanakonana amin'izy ireo. Fa tsy ho hadinon-tsika koa indrindra hoan'ireo membre ao amin'izany trano vangiana izany mba hazoto sy harisika lalandava amin'ny asa fanompoana izay sahanin'izy ireo any ao anatin'ny firahalahiana tanteraka. Mirary soa anareo ry Mompera hanana herim-po sy finiavana ary fandavan-tena ombam-pitiavana fa miaraka aminareo sy manohana anareo hatrany izahay.  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post10

Manaova vacances sambatra daoly

SeraseraPosté par Frère Vincent mar., août 03, 2010 09:43:22
Faly miarahaba antsika Mianakavy indray ary ny tenako, mamangivangy sy mitondra ny firarian-tsoa ho antsika rehetra izay ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra tanteraka amin'izao. Ny tenanay moa tsy mba afaka mandeha satria ny taratasy fahazoana mipetraka sy mivezivezy eto Eropa mbola tsy vonona, moa ny tato an-trano koa lasa nandeha daholo any amin'ny mission n'ny tsirairay any. Ny hany teny atsipy amintsika rehetra dia ny mba hahita fahafinaretana soa sy tsara ary ho hery vaovao indray no hoentintsika miatrika ny taom-pianarana vaovao 2010-2011. Mifampivavaka hatrany eh. Fr. Vincent Roma

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post9

2 aogositra

SeraseraPosté par Njara Pascal lun., août 02, 2010 12:14:42
Entintsika am-bavaka ny Mission Trinitera eto Madagasikara
smiley

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post8

MISAOTRA BE VATA !!!

SeraseraPosté par frère Manitra dim., août 01, 2010 21:58:32
Fisaorana mitafotafo no atolotra ny isam-batan'olona nivavaka nanokana fotoana sy niarahabana tamin'iny faha-5 taona iny. Amafisiko ny fisaorana efa nataon'ireo Rahalahy teo aloha ! Niavaka manokana moa ny fankalazana teto anivon'ny Ankohonam-piainana Trinità degli Spagnoli. Sitraka enti-matory ka valiana raha mahatsiaro. Toraka voninkazo ho anareo tsirairay avy e ! Mifampitondra am-bavaka hatrany e ! Bonnes vacances !!!!!

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post7
Suivant »